Region

Niewątpliwie największą atrakcją regionu są Jeziora Wierzchucińskie, które wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.

W starych dokumentach jeziora ciągu rynny byszewskiej noszą wspólną nazwę Plitwica, stąd wniosek, że niegdyś stanowiły jeden zbiornik. Na skutek obniżenia się poziomu wód rynna uległa podziałowi tworząc łańcuch złożony z kilkunastu jezior, ciągnących się na przestrzeni 27 km.

W bliskim sąsiedztwie jezior występuje liczna zabudowa rekreacyjna w postaci ogrodów działkowych. Akweny pełnią głównie funkcję rekreacyjną dla mieszkańców okolicznych terenów oraz miasta Bydgoszczy.  W okresie letnim i podczas weekendów nad brzegami jezior wypoczywa ok. 10 tys. osób.

Na uwagę turystów zasługują szlaki turystyczne gminy Sicienko. Najpopularniejszym jest Wierzchuciński Szlak Czterech Jezior oznaczony kolorem żółtym.

Serdecznie zachęcamy do zwiedzania naszego wyjątkowo atrakcyjnie położonego regionu.

region_grafika2